Nasze prace ceramiczne

W ramach koła plastycznego

Pani Dorota Sulej przeprowadziła z uczniami naszej szkoły zajęcia z ceramiki.

W wypaleniu naszych prac pomogła pracownia ceramiki węgorzewskiego

Muzeum Kultury Ludowej

a oto rezultaty naszej pracy