uczniowie

  strona główna

 

  o rejonie

 

  o szkole

 

  nauczyciele

 

  uczniowie

 

  tradycje, uroczystości

i konkursy

 

  publikacje

 

galeria prac

uczniów

 

 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Podstawą działalności 

 SU jest regulamin uchwalony przez ogół uczniów II - go etapu edukacyjnego w

 głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organem reprezentującym ogół 

 uczniów szkoły jest Rada SU. W jej skład wchodzą członkowie samorządów

 klasowych II - go etapu edukacyjnego, Prezydium Rady SU oraz wszyscy

 uczniowie szkoły, którzy byli kandydatami do prezydium i chcą brać czynny 

 udział w życiu szkoły. Prezydium Rady SU wybierane jest corocznie w tajnych

 wyborach powszechnych. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący,

 sekretarz i skarbnik . Nadzór nad wyborami prezydium sprawuje opiekun SU.

 Członkowie rady samorządu uczniowskiego dzielą się na następujące sekcje

 robocze: „Tradycja i my” – zachowania tradycji szkolnych, „Szkolne Wieści” -

 informacyjna, „Nasza szkoła” – reprezentacyjna, „Podaj rękę” –

 samopomocowa,  „Pomarańczowe czuby” – rozrywkowa, „Orły” – sportowa,

 „Lustro” – porządkowa , „Słońce” – pomocy starszym i potrzebującym, „Straż

 Budy” – dyżurów porządkowych, „Piękna szkoła” – estetyki szkoły, „Puszczyk

 Boćwiński” – gazetki szkolnej i inne tworzone w miarę potrzeb.