publikacje

 

 

 strona główna

 

 o rejonie

 

 o szkole

 

 nauczyciele

 

 uczniowie

 

 tradycje, uroczystości i konkursy

 

 publikacje

 

galeria prac uczniów

 

 

 

1. Referat pt. "Niebezpieczeństwa i zalety telewizji" - wygłoszony na zebraniu rodziców SP    w Boćwince oraz do rodziców zgromadzonych w GOK w Kruklankach, przygotowany i wygłoszony przez dyrektora szkoły mgr Macieja Białoskórskiego.

 

2. Referat pt. "W co bawią się nasze dzieci" - wygłoszony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej SP w Boćwince, Rady Pedagogicznej SP i Gimnazjum w Kruklankach oraz zebraniu rodziców SP w Boćwince, przygotowany i wygłoszony przez dyrektora szkoły mgr Macieja Białoskórskiego.

 

3. Scenariusz lekcji matematyki w klasie V: "Rodzaje trójkątów" z wykorzystaniem programu komputerowego  "Klasyfikacja trójkątów" .

 

4. Projekt – Chronimy dziedzictwo kulturowe – rowerowa ścieżka dydaktyczna   „Szlakiem Mazurskich Legend”

 

5. Referat pt. „Dorośli zbyt wcześnie” - wygłoszony na zebraniu rodziców SP    w Boćwince oraz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej SP w Boćwince, przygotowany i wygłoszony przez Panią mgr Dorotę Sulej.

 

6. Referat pt. „Jak rozmawiamy z naszymi dziećmi” - wygłoszony na zebraniu rodziców SP    w Boćwince oraz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej SP w Boćwince, przygotowany i wygłoszony przez Panią mgr Dorotę Sulej.